Онлайн консултиране - Психолог Събка Дякова-Чехович

Дълго време отказвах на запитване за онлайн консултиране, поради липсата на живия контакт. Но при едно мое посещение в Лондон (2017г), където изнасях лекции пред българи за предизвикателствата да живееш в две култури, се убедих колко е необходимо за тези хора - българите в чужбина - да споделят за проблемите на родния си език. От тогава започнах да работя и онлайн консултиране с пълната отговорност за неговата сила и полезност.

Самата аз съм живяла в чужбина, и в трудните си периоди съм копняла да имам някого, с когото да споделям мислите си и пред когото да изливам чувствата си. Копнеех да бъда изслушана, разбрана и приета с всичките си "нелицеприятни" чувства - тъга, разочарование, страх, гняв, обърканост… Копнеех за разговор с човек, който да не взема ничия страна, а да ми помогне да видя себе си, хората и ситуацията различно. Разговор, чрез който да осъзная взаимовръзките между нещата от живота, на какво мога да влияя, а на какво не, къде изразходвам енергията си напразно и какво недоглеждам. Такъв откровен разговор е малко вероятен с близък човек, защото близките трудно остават безпристрастни и са част на нашите кризи. Психологът е този човек, а новите технологии вече правят такъв разговор възможен.

Зная, че онлайн консултирането не може да бъде пълноценен заместител на традиционната психотерапия, но най-важното е, че той може да е единствената подкрепа в трудни моменти, докато човек си възвърне силите.

Какви са стъпките към онлайн консултиране?

  • Първоначалният контакт може да бъде по телефон, имейл, Viber, Meseenger - Sabka Dyakova-Czechowicz. Виж контакти.
  • Определяме ден и час за срещата ни, който е удобен за вас и мен, както и начина на комуникация и заплащане. Заплащането става по банков път, по система , която е удобна за вас.

Това е. Започваме!